POLITIKA PRIVATNOSTIDobro došli,

Kada koristite sajt monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obrada i čuvanje vaših podataka biće u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato pažljivo pročitate ovaj tekst i informišite se.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Prikupljamo dva osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada popunite bilo koji od obrazaca na sajtu monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, te opisa proizvoda za koji se interesujete.

Podaci koje prikupljamo vašom posetom sajtu

Podaci o načinu na koji koristite sajt.

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o vašim aktivnostima na sajtu monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs, ili koje ste ključne reči koristili za pretraživanje Interneta, a koje su vas dovele na naš sajt, kao i upite na našem sajtu.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom posete sajtu monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom posete sajtu monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Monitoring Net vaše lične podatke prikuplja i obrađuje u prvom redu u svrhe oglašavanja, unapređenja korisničkog iskustva na sajtu monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs, kao i unapređenja sopstvenog poslovanja.

Da bi smo vam obezbedili informacije ili usluge koje ste zhtevali od nas. Ove informacije mogu da uljuče vaše ime i prezime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona i ostale relevantne informacije.

Da bismo unapredili našu internet stranicu. Ove informacije mogu da uključe vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o uređaju, vrsti pretraživača, referentni izvor, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranice, stranice koje stranice koje ste pregledali i slične informacije.

Da bismo se uskladili sa zakonskim obavezama ili zahtevima i poštovali iste.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Monitoring Net raspolaže prikupljenim podacima u kontekstu oglašavanja i unapređenja korisničkog iskustva na sajtu monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs.

Monitoring Net podatke o ličnosti koristi isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga internet sajta, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Lične podatke korisnika Monitoring Net čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput SSL enkripcije komunikacije vašeg internet pretraživača sa serverima, samo u slučaju popunjavanja formulara na sajtu. Pristup vašim podacima i njihovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima i agencijom koja održava rad sajta, koji su iskusni u radu sa softverom. Monitoring Net kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima ili dok nam ne ispostavite zahtev za brisanje vaših ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja. Zahtev za brisanje možete poslati na supportgps@dbs.rs

Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima

Kakva su vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve vaše lične podatke koje smo prikupili, koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje vaših ličnih podataka.

U svakom trenutku imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs

U slučaju da dođe do povrede vaših podataka koja može da predstavlja rizik po vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti vaše privatnosti na monitoringnet.rs ili gps.monitoringnet.rs, kao i o načinu skupljanja i obrade vaših ličnih podataka, molimo vas da nam se obratite preko kontakt forme na sajtu, na stranici Kontakt.

Šta se dešava u slučaju promena politike privatnosti

Politika privatnosti kontinuirano se dorađuje i podložna je promenama. U slučaju značajnih izmena, Monitoring Net će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene politike privatnosti budu podrazumevale umanjenje vaših prava, tražićemo od vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja. U slučaju promena politike privatnosti, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.