SPECIJALNE I RADNE MAŠINESlide background
Slide background
Slide background


Nepristupačan teren i specifična okolina u kojoj rade teške radne mašine kao što su buldožeri, bageri, damperi i slično, gde vozači tih mašina često rade usamljeni na udaljenim i nepristupačni lokacijama zahtevaju postojanje GPS rešenja, kako bi se olakšala komunikacija sa vozačem i kako bi se omogućile precizne informacije o radu i iskorišćenosti svih mašina, potrošnji goriva po radnom satu, na dan ili u okviru posebnog vremenskog intervala. Takođe, veličina i kompleksnost teških mašina zahteva i komplikovanija rešenja iz oblasti GPS industrije. Radom sa najvećim domaćim kompanijama iz oblasti naftne industrije, elektroprivrede i drugih oblasti teške industrije uticao je na sveobuhvatnu edukaciju zaposlenih u našoj kompaniji, kao i na ostvarivanje i poboljšanje komunikacije sa inostranim partnerima u stvaranju komplikovanih GPS rešenja.