MOBILNI VIDEO NADZORSlide background
Slide background
Slide background


Savremeni bezbednosni trendovi zahtevaju od kompanija podizanje stepena zašitite lica, imovine i poslovanja na visok nivo. Prataći trendove Monitoring je u svoju široku ponudu uvrstio i rešenja mobilnog video nadzora kao novi vid obezbeđenja. Vozači različitih vrsta transporta, roba ili dobra koja se prevoze, mogu biti izloženi opasnosti od napada ili protivpravnog otuđenja. Postojanje ovog vida rešenja za primarni cilj ima preventivno delovanje, da samim svojim postojanjem, odvrati potencijalnog počinioca od namere i od izvršenja dela. Takođe, ukoliko dođe do vanrednog događaja i delovanja počinioca, rešenje mobilnog video nadzora nudi naknadni uvid u dešavanja neposredno pre, tokom i nakon događaja. Ključni događaji u takvim situacijama su pravovremeno delovanje interventih ekipa, kao i menadžmenta, što se omogućuje pravovremenim obaveštenjem o događaju u realnom vremenu. Postojanje evidencije odnosno video snimka pospešuje pronalazak počinioca dela i lakše dokazivanje izvršenog dela.